کباب کوبیده ۴۷۰ گرمی پمینا کاله

کباب کوبیده ۴۷۰ گرمی پمینا کاله

قیمت
۶۸,۵۰۰تومان
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۲۰۹۸
  عنوانکباب کوبیده ۴۷۰ گرمی پمینا کاله
  قیمت
  ۶۸,۵۰۰ تومان
  تگکاله

  دیدگاه خود را بنویسید